Od wiosny do jesieni Zarząd Oczyszczania Miasta troszczy się o czystość Warszawy

Warszawski Zarząd Oczyszczania Miasta (ZOM) codziennie dba o utrzymanie porządku w stolicy, korzystając z wody. Od początku wiosny aż do końca okresu jesiennego, tereny publiczne takie jak ulice, chodniki, przystanki, przejścia podziemne czy kosze na śmieci będą sprzątane na mokro.

ZOM ze szczególną starannością oczyści ulice i chodniki po zimie. Od kwietnia rozpoczął regularne zamiatanie i mycie 1300 km ulic w mieście, obejmując swoją działalnością także torowiska tramwajowe. Przy zamiataniu, zamiatarki korzystają z wody, aby ograniczyć powstawanie pyłu. Co tydzień, na sprzątanie miasta wysyłanych jest 30 zamiatarek i zmywarek. Do jesieni zarówno jezdnie jak i torowiska zostaną wysprzątane odpowiednio 34 i 75 razy.

Dla poprawy czystości drogowców wspiera ZOM, który prowadzi regularne sprzątania Krakowskiego Przedmieścia, Nowego Światu, Świętokrzyskiej, jak również placu Pięciu Rogów. Planowane jest prawie 90 takich działań w ciągu roku.

Stacje przystankowe, z których korzystają mieszkańcy Warszawy, również są czyszczone z użyciem wody pod wysokim ciśnieniem. ZOM zajmuje się m.in. myciem szklanych ścian wiat przystankowych, słupów, tablic z rozkładami jazdy oraz ławek. W miejscach o największym ruchu pasażerskim sprzątanie przeprowadzane jest nawet do 8 razy.

Jednym z głównych celów Zarządu Oczyszczania Miasta jest zwalczanie wandalizmu i usuwanie pseudograffiti ze ścian wiat przystankowych oraz koszy na śmieci. ZOM planuje usunąć bazgroły z 1000 koszy i w tym roku już oczyścił 620 wiat przystankowych. Działania te wpisują się w stołeczną akcję #stopbazgrołom mającą na celu walkę z dewastacją miejskiej przestrzeni publicznej.

Zarząd Oczyszczania Miasta dba również o czystość 13 przejść podziemnych, m.in. przy Cytadeli, Centrum Nauki Kopernik czy Rondzie Zesłańców Syberyjskich. Do jesieni planuje ich gruntowne sprzątnięcie aż 113 razy.

Utrzymanie porządku jest zadaniem licznych zarządców – oprócz ZOM, o czystość miasta dbają urzędy dzielnic, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, Zarząd Terenów Publicznych oraz Zarząd Praskich Terenów Publicznych. Wsparcie w utrzymaniu czystości zapewniają także administratorzy i zarządcy nieruchomości.