Pełen przejazd ekspresówką S7 od Warszawy do granicy Krakowa możliwy jeszcze w tym roku

Jeszcze w bieżącym roku otwarte zostaną dla ruchu pozostałe odcinki ekspresowej drogi S7, łączącej Warszawę z granicą Krakowa. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że kończy się budowa ostatnich dwóch segmentów tej trasy: fragmentu między Miechowem a Szczepanowicami oraz segmentu między węzłem Widoma a granicą Krakowa.

Na ten moment, droga S7 umożliwia ciągły przejazd od stolicy Polski do węzła Miechów, znajdującego się na północy Małopolski. Następnie kierowcy muszą skierować swoje pojazdy na starą drogę krajową nr 7, aby po przejechaniu kilkunastu kilometrów wrócić na S7 na odcinku między Szczepanowicami a Widomą. Dojście do Krakowa nadal odbywa się „starą” dk7.

Według środowych informacji przekazanych przez Kacpra Michnę z krakowskiego oddziału GDDKiA, plany zakładają umożliwienie kierowcom jazdy całą trasą S7 od Warszawy do granicy Krakowa w ciągu tego roku. W chwili obecnej kończy się budowa 5,3-kilometrowego odcinka trasy między Miechowem a Szczepanowicami. Inwestycja jest na etapie prawie 90% zaawansowania, a jej otwarcie jest planowane na sierpień tego roku.

Michna zapowiedział, że ten segment połączy już istniejące części trasy. Dzięki temu kierowcy będą mogli przejechać 37 km ekspresówki na północ od Krakowa. Podróżni skorzystają z wygodnej drogi dwujezdniowej z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. Budowę tego odcinka przeprowadza konsorcjum Fabe Polska (lider) i Sp Sine Midas Stroy za sumę 162 mln zł. Inwestycja jest realizowana jako część Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku, z perspektywą do 2033 roku.

Przedstawiciel GDDKiA wyjaśnił, że aby w pełni połączyć dwie największe polskie metropolie – Warszawę i Kraków – trzeba dokończyć budowę dwóch kolejnych odcinków S7, położonych między węzłem Widoma a stolicą Małopolski.

Pierwszy z nich to odcinek pozamiejski o długości 11,2 km, łączący Widomą z węzłem Mistrzejowice. Jego otwarcie planowane jest na koniec bieżącego roku, a droga zostanie tymczasowo połączona z budującą się obwodnicą ekspresową S52 Północną Obwodnicą Krakowa. Budowa jest obecnie zaawansowana w 81%.

Od węzła Mistrzejowice trasa S7 przechodzi przez teren Nowej Huty, omijając po zachodniej stronie kombinat metalurgiczny. W miejscu tym powstają dwa węzły – Mistrzejowice i Grębałów – na 7,1-kilometrowym segmencie miejskim. Ze względu na skomplikowany przebieg infrastrukturalny, droga musi pokonać instalacje wodne, gazowe, teletechniczne, kanalizacyjne i ciepłownicze oraz sieci energetyczne o różnej sile napięcia. Dodatkowo przebiega nad torami kolejowymi i tramwajowymi.

GDDKiA informuje, że budowa tego odcinka jest zaawansowana w 44%. Podczas prac doszło do konieczności przeprojektowania węzła Mistrzejowice, co wydłużyło jego realizację. Wszystko zależy od uzyskania pozwolenia na budowę tego węzła, które GDDKiA planuje uzyskać do 2025 roku.

Budowę tej części trasy, od Widomej do Nowej Huty, realizuje konsorcjum Gülermak (lider) i Mosty Łódź. Koszt prac wynosi nieco ponad 1 mld zł. Inwestycja jest finansowana w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych, z dodatkowym wsparciem środków unijnych z dwóch programów. Całkowity koszt wynosi 963 miliony złotych.