Śledztwo CBA w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie: Sprawdzane procedury zamówień publicznych

Służby Centralnego Biura Antykorupcyjnego rozpoczęły dochodzenie w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie. Ich celem jest stwierdzenie, czy w latach 2019-2023 nie doszło do naruszenia prawa podczas realizacji procedur zamówień publicznych.

Kontrolę przeprowadza Wydział Postępowań Kontrolnych Delegatury CBA w Krakowie od 29 maja 2024 roku. Zajmuje się ona analizą procesów decyzyjnych oraz realizacją procedur prawnych dotyczących udzielania zamówień publicznych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w omawianym okresie. Informacje na ten temat zostały przekazane przez CBA w środę.

Planowane jest, że kontrola będzie trwała przez trzy miesiące. W przypadku konieczności jej przedłużenia, może ona potrwać maksymalnie do sześciu miesięcy.

Rzeczniczka prasowa Zarządu Zieleni Miejskiej, Aleksandra Mikolaszek, powiedziała w rozmowie z PAP, że jako organ poddany kontroli, nie ma możliwości dzielenia się więcej informacjami na ten temat, niż te które CBA już upubliczniło.

Zarząd Zieleni Miejskiej od 2015 roku kierował Piotr Kempf, związany z Polskim Stronnictwem Ludowym. W lutym tego roku objął stanowisko dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Jego miejsce w Zarządzie Zieleni Miejskiej zajął dotychczasowy wicedyrektor tej jednostki, Łukasz Pawlik.

Podczas kadencji poprzedniej dyrekcji, aktywiści miejscy i ekologiczni wielokrotnie składali zarzuty dotyczące braku troski o środowisko naturalne. W jednym z wystosowanych przez nich listów otwartych, napisali o Kempfie, że „nie udzielał wsparcia mieszkańcom w walce o ochronę drzew, które były masowo i bezzasadnie wycinane na potrzeby miejskich inwestycji”.