Wojciech Faruga zastąpi obecnego dyrektora Teatru Dramatycznego w stolicy Polski

Planowane jest mianowanie Wojciecha Farugi na stanowisko dyrektora Teatru Dramatycznego w Warszawie – jak poinformował Artur Jóźwik, dyrektor warszawskiego Biura Kultury. Powołanie na to stanowisko bez konkursu zakłada uzgodnienie tej decyzji z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Warszawa rozpoczyna proces mianowania Wojciecha Farugi na stanowisko kierownicze Teatru Dramatycznego im. Gustawa Holoubka – oznajmił Jóźwik za pośrednictwem mediów społecznościowych. Dyrektor Biura Kultury podał także, że Faruga obejmie pięcioletnią kadencję od 1 listopada. Zaznaczył on jednocześnie, że do końca sierpnia Faruga pełni obowiązki dyrektora Teatru Polskiego w Bydgoszczy, a także zobowiązał się do współpracy przy premierze we wrześniu i październiku w Teatrze Narodowym w Warszawie. Wojciech Faruga wybrał Julię Holewińską i Mariusza Guglasa na swoich zastępców.

Jóźwik dodał, że po porozumieniu z Mariuszem Guglasem, obecnym dyrektorem Teatru Dramatycznego, Faruga od czerwca będzie pracował jako konsultant ds. programowych w Teatrze Dramatycznym, aby przygotować repertuar na sezon 2024/2025. Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydentka m.st. Warszawy podkreśla, że doświadczenie i pozycja Wojciecha Farugi jako reżysera czynią go najlepszym kandydatem na to stanowisko.

Mianowanie bez konkursu wymaga uzyskania zgody Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz opinii środowisk twórczych i związków zawodowych działających w teatrze. Wojciech Faruga i Julia Holewińska przedstawili swoją wizję Teatru Dramatycznego jako miejsca otwartego dla wszystkich, niezależnie od światopoglądu, wieku, gustu czy wykształcenia.

Podkreślali, że chcieliby, aby teatr był miejscem spotkań i wymiany myśli różnych pokoleń oraz miał różnorodny repertuar przyciągający zarówno tradycyjną widownię, jak i odbiorców o bardziej progresywnych upodobaniach. Faruga i Holewińska chcą także angażować uznanych pisarzy i reżyserów w każdy spektakl, by podnieść artystyczny poziom przedstawień.

Wojciech Faruga, absolwent Wydziału Reżyserii Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, a także Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, pracował już w Teatrze Dramatycznym w Warszawie przygotowując akcję performatywną „Kniaź Patiomkin. Siedem snów Schmidta o rewolucji” według Micińskiego (2008).

Faruga wyreżyserował wiele spektakli, był dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK oraz 18. Światowego Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ. W 2020 r. objął stanowisko dyrektora Teatru Polskiego w Bydgoszczy na cztery sezony artystyczne.

W 2023 r. Faruga zadebiutował na scenie warszawskiej Opery Narodowej – Teatru Wielkiego realizacją opery „María de Buenos Aires” Piazzolli, a rok później zrealizował operę buffa „Così fan tutte” Mozarta. Otrzymał wiele nagród, m.in. Nagrodę im. Konrada Swinarskiego dla najlepszego reżysera w sezonie teatralnym 2022/2023.