Zmagania gliwickiego mieszkańca o wprowadzenie progów zwalniających na ulicy Zwycięstwa

W ostatnim okresie, w wielu dzielnicach Gliwic obszar drogowy uzupełniano o progi zwalniające. Czy główna arteria komunikacyjna miasta, ulica Zwycięstwa, jest kolejna na liście? Obywatel miasta, który zdecydował się na oficjalny gest – wysłanie listu do urzędu miasta, wyraził chęć spowolnienia intensywnego ruchu drogowego na tej właśnie ulicy.

Petycja dotycząca modyfikacji organizacji ruchu na ulicy Zwycięstwa nadeszła do urzędu 2 października. Autor listu domaga się podjęcia kroków mających na celu walkę z piractwem drogowym. Jako motywację swojego postulatu wskazuje możliwość osiągnięcia dużej prędkości przez pojazdy poruszające się od ulicy Dolnych Wałów aż do skrzyżowania z ulicą Wyszyńskiego. Twórca pisma jest zdania, że kierujący, którzy nie przestrzegają przepisów ruchu drogowego i przekraczają dozwoloną prędkość, stanowią zagrożenie dla pieszych oraz innych uczestników ruchu. Dodatkowo generują hałas, który zakłóca spokój mieszkańców okolicznych budynków. Problem jest szczególnie widoczny w godzinach wieczornych oraz weekendy.

Postulat mieszkańca skierowany do urzędu miasta dotyczy instalacji progów zwalniających na ulicy Zwycięstwa. Radni z Komisji Skarg, Wniosków i Petycji rzetelnie przyjrzeli się sprawie, jednak okazało się, że Rada Miasta nie posiada kompetencji do rozpatrzenia takiego rodzaju pism. Zgodnie z przepisami prawa, zarządzaniem podległych dróg (w tym ulicy Zwycięstwa) zajmuje się prezydent miasta, dlatego pismo zostanie przekazane dalej – do Adama Neumanna.