Bezpieczne i ekologiczne ogrzewanie dzięki programowi "Stop smog"

Rozpoczął się proces przyjmowania zgłoszeń na subwencje w ramach inicjatywy „Stop Smog”. Jeżeli rozważasz zastąpienie swojego wysokoemisyjnego, przestarzałego (starszego niż 10 lat) systemu grzewczego, taki jak piec gazowy czy olejowy, urządzeniem o niskiej emisji i jednocześnie chciałbyś przeprowadzić termomodernizację budynku, to już do 30 kwietnia masz szansę ubiegać się o dofinansowanie.

Program „Stop smog” gwarantuje pokrycie do 100% kwalifikowanych kosztów, jednak nie więcej niż 52 966,10 zł na pojedynczy dom jednorodzinny. W przypadku domu jednorodzinnego zamieszkałego przez dwie rodziny, limit dotyczy jednostki mieszkalnej.

Projekt „Stop smog” jest skierowany do tych, którzy borykają się z problemem ubóstwa energetycznego – to znaczy najmniej zamożnych domów w danym rejonie. Jego celem jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, podniesienie jakości powietrza oraz poprawienie efektywności energetycznej budynków.

Aby skorzystać z programu „Stop smog”, dochód miesięczny beneficjenta nie może przekraczać 3 116,68 zł netto na osobę w jednoosobowym gospodarstwie domowym (co odpowiada 175% najniższej emerytury) oraz 2 226,20 zł netto na osobę w wieloosobowym gospodarstwie domowym (co jest równoznaczne z 125% najniższej emerytury).

Wnioski można składać osobiście w punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa, wysłać pocztą na adres Wydziału ds. Jakości Powietrza, Rynek Podgórski 2, 30-533 Kraków, lub w formie elektronicznej. W przypadku tej ostatniej opcji, wniosek powinien być podpisany profilem zaufanym, podpisem kwalifikowanym lub podpisem osobistym (e-dowód) i wysłany przez platformę ePUAP.

Więcej informacji o procedurze naboru można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa. Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące zasad udzielania dofinansowania są dostępne osobiście w Krakowskim Centrum Doradztwa Energetycznego Wydziału ds. Jakości Powietrza UMK: Rynek Podgórski 1, pokój 8, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.40–15.30 lub telefonicznie pod numerem infolinii Wydziału: 12 616 88 48.