Esencjalne informacje o wyborach samorządowych – co każdy wyborca powinien wiedzieć?

Planowane na 7 kwietnia 2024 odbędą się wybory samorządowe, które potrwają od godziny 7.00 do 21.00. Informację o tym przekazał Prezes Rady Ministrów poprzez opublikowane wczoraj rozporządzenie.

W kwestii uprawnienia do głosowania, wszyscy obywatele polscy, obywatele państw Unii Europejskiej oraz obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, którzy najdalej do dnia głosowania ukończą wiek 18 lat, posiadają czynne prawo wyborcze i stale rezydują na terenie gminy, mogą wziąć udział w wyborach do Rady m.st. Warszawy, Rad Dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach na Prezydenta m.st. Warszawy.

Co więcej, obywatele polscy, spełniający wymogi wieku, posiadania czynnego prawa wyborczego i stałego zamieszkania na obszarze danego województwa, mają prawo głosować w wyborach do Sejmiku Województwa.

Warto jednak zauważyć, że prawo do głosowania w wyborach samorządowych przysługuje wyłącznie tym wyborcom, którzy są zarejestrowani w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na terenie m.st. Warszawy.

Obywatele polscy mają możliwość znalezienia się w stałym obwodzie głosowania poprzez zameldowanie na pobyt stały na terenie gminy, w której pragną uczestniczyć w głosowaniu lub złożenia wniosku o wpisanie do Centralnego Rejestru Wyborców.

Wniosek o wpisanie do Centralnego Rejestru Wyborców w stałym obwodzie głosowania można złożyć osobiście w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich na terenie dzielnicy m.st. Warszawy, gdzie wyborca ma stałe miejsce zamieszkania, bądź za pośrednictwem ePUAP – do odpowiedniego Urzędu ze względu na miejsce stałego zamieszkania. Wniosek powinien zawierać dokument potwierdzający fakt rezydencji w Warszawie pod adresem określonym we wniosku, co przyspieszy proces jego realizacji.

W odniesieniu do obywateli innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, samo zameldowanie na pobyt stały na terenie gminy nie jest wystarczające do uzyskania prawa głosu. W tym celu muszą oni złożyć wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania.