Stołeczny Zarząd Dróg Miejskich zapowiada budowę czterech nowych rond w Warszawie

W planach stołecznego Zarządu Dróg Miejskich (ZDM) na ten rok jest ogłoszenie przetargów, które dotyczyć będą budowy minimum czterech nowych rond. Powstaną one w strategicznych punktach Warszawy, co znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, a także na zwiększenie przepustowości i płynności ruchu.

Przetargi dotyczyć będą realizacji inwestycji w takich lokalizacjach jak skrzyżowanie ul. Krasińskiego z ul. Przasnyską na Żoliborzu, czy miejscowość Mokotów, gdzie znajduje się elektrociepłownia Siekierki, a dokładniej skrzyżowanie ulic Augustówka i Zawodzie. Dodatkowo przewidziane są również ronda u zbiegu ul. Powązkowskiej i Obrońców Tobruku, na granicy Bielan z Bemowem oraz tam, gdzie krzyżują się ulice Płaskowickiej i Lanciego na Ursynowie.

ZDM otrzymuje dofinansowanie z programu Polski Ład

Na realizację tych ambitnych projektów ZDM uzyskał wstępne obietnice wsparcia finansowego z rządowego programu Polski Ład. Suma dofinansowania wynosi odpowiednio 10,5 mln zł i 8 mln zł dla inwestycji na Mokotowie i Żoliborzu. Jednym z wymogów do otrzymania takiej promesy jest wkład własny miasta, dlatego podczas ostatniej sesji Rady m.st. Warszawy zdecydowano o wsparciu obu inwestycji za pomocą miejskich środków.

Na realizację ronda u zbiegu ul. Augustówka i Zawodzie przeznaczono 1,85 mln zł, natomiast na budowę ronda w miejscu skrzyżowania ul. Krasińskiego i Przasnyskiej – 701,7 tys. zł. Aby nie stracić szansy na dofinansowanie z programu Polski Ład, przetarg musi zostać ogłoszony w ciągu dziewięciu miesięcy od dnia otrzymania wstępnej promesy. Czas ten upłynie 12 lipca 2024 r., ale plany ZDM zakładają rozpisanie przetargów już w pierwszym kwartale tego roku.

Audyty bezpieczeństwa drogowego wyznaczają kierunek działań

Decyzje o lokalizacjach nowych rond wynikają z przeprowadzonego audytu bezpieczeństwa dotyczącego nieosygnalizowanych przejść dla pieszych. W latach 2016-2020 specjaliści ZDM przeprowadzili na terenie Warszawy pomiary i obliczenia, oceniali stan infrastruktury drogowej, identyfikowali zagrożenia i formułowali zalecenia. Efektem tych działań jest kompleksowy przegląd wszystkich przejść dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej w stolicy.

Najniższą ocenę w audycie otrzymało skrzyżowanie ul. Augustówka i Zawodzie, gdzie znaczny ruch ciężarówek, brak chodników oraz ograniczona widoczność utrudniają bezpieczne poruszanie się pieszym. W wyniku audytu głównym zaleceniem stało się przebudowanie tego skrzyżowania na rondo.

Wysokie oczekiwania społeczne dotyczą również budowy ronda u zbiegu ul. Krasińskiego i Przasnyskiej. Mieszkańcy okolicznych osiedli apelują o realizację tej inwestycji. Ruch rowerowy także zyska dzięki temu na bezpieczeństwie – planowane jest utworzenie przejazdu przez południowy wlot ul. Przasnyskiej. Przystanek autobusowy zostanie przeniesiony za rondo, co eliminuje ryzyko niebezpiecznych manewrów omijania zatrzymanego autobusu przez innych kierowców.

Nowe ronda poprawią bezpieczeństwo i płynność ruchu

Przekształcenie tradycyjnych skrzyżowań w ronda przyniesie wiele korzyści. Najważniejszą z nich jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego dla wszystkich uczestników – pieszych, rowerzystów oraz kierowców. Ronda zwiększają przepustowość i płynność ruchu, a także ograniczają ryzyko czołowych zderzeń pojazdów dzięki temu, że wszystkie poruszają się w tym samym kierunku.