Renowacja śródmiejskich kamienic na ulicy Chmielnej a problem graffiti

Rozpoczęto renowację ul. Chmielnej, gdzie wkrótce zostaną zainstalowane nowe nawierzchnie, miejskie meble i roślinność. Jednakże, fasady kamienic na tej centralnej ulicy są nadal niszczone przez graffiti i różne napisy. Czy istnieją metody na poprawienie ich estetyki?

Prowadzący miejską kampanię przeciwko dewastacji zabytków – #stopbazgrołom – Stołeczny Konserwator Zabytków spotkał się z przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych z ulicy Chmielnej.

Projekt urbanistyczny ulicy Chmielnej został prawnie chroniony poprzez wpis do rejestru zabytków w 2009 roku. Niektóre z kamienic są indywidualnie wpisane do tego rejestru.

Zobowiązał się do pomocy w zdobyciu zgód od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Stołeczny konserwator. Na spotkaniu przedstawiciele wspólnot, będący właścicielami swoich nieruchomości, wymienili opinie na temat instalacji systemu monitoringu oraz konieczności zgłaszania policji aktów wandalizmu.

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków zleciło wykonanie programu prac konserwacyjnych dla 33 adresów. Celem jest przywrócenie pierwotnej estetyki i stanu zabytkowej fasady oraz architektonicznych detalów kamienic na ulicy Chmielnej. Opracowanie obejmuje zniszczenia spowodowane przez graffiti, w tym wejścia i przejścia bramowe, a także fasady nieruchomości. Program również zawiera konserwatorskie wytyczne dla każdego budynku. Określony jest materiał wykończeniowy na fasadach, zalecany środek chemiczny, metoda usuwania i sposób zabezpieczania powierzchni przed ponownym niszczeniem.

Właściciele historycznych budynków, którzy zdecydują się oczyszczać fasady w sposób zalecany przez konserwatora, mogą ubiegać się o dofinansowanie tych prac. Obecnie są dwa okresy składania wniosków: w październiku na prace planowane na przyszły rok i w kwietniu – na zwrot kosztów poniesionych w poprzednim roku. W BSKZ planuje się zmienić zasady przyznawania dotacji na prace przy zabytkach. Zmiana będzie dotyczyła możliwości stałego naboru wniosków o dofinansowanie usuwania graffiti z zabytków.

Biuro Strategii i Analiz UM przeprowadziło w listopadzie 2023 r. badanie opinii mieszkańców na temat graffiti w przestrzeni publicznej w Warszawie na zlecenie Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków.

Badanie telefoniczne przeprowadzone było na grupie ponad 1000 osób. Reprezentowały one mieszkańców Warszawy w wieku powyżej 18 lat, uwzględniając płeć, wiek i dzielnicę zamieszkania.

Analiza wyników pokazała, że:

  • 70% warszawiaków uznaje malowanie graffiti na ścianach budynków mieszkalnych za problem w Warszawie. Jest to większy problem niż niszczenie mienia publicznego (np. ławek, lamp).
  • 66% uważa, że graffiti ma negatywny wpływ na wizerunek biznesu prowadzonego w budynkach pomalowanych graffiti.
  • 55% uważa, że graffiti na zabytkach jest problemem w Warszawie.

Niemal co czwarty respondent deklaruje, że graffiti ma duży lub bardzo duży wpływ na poczucie bezpieczeństwa.