Harmonogram naboru do szkół ponadpodstawowych w Mazowieckim Kuratorium Oświaty

Mazowieckie Kuratorium Oświaty przedstawiło kalendarz tegorocznego naboru do liceów, techników i szkół branżowych. Wszystkie osoby zainteresowane powinny mieć na uwadze, że proces ten dla miejskich szkół ponadpodstawowych zostanie przeprowadzony wyłącznie za pośrednictwem internetu.

Aby przypomnieć, w ostatnim czasie szkoły i samorządy miały do czynienia z nieprzemyślaną reformą przeprowadzoną przez PiS, która polegała na likwidacji gimnazjów i przyjęciu dwukrotnie większej liczby uczniów we wrześniu 2019 roku – ostatniej grupie gimnazjalistów oraz pierwszym uczniom klasy ósmej. W tym samym czasie w szkołach zaczęło brakować nauczycieli.

Obecnie, blisko 95 tysięcy młodych ludzi zdobywa wiedzę w miejskich liceach, technikach oraz szkołach branżowych I stopnia. Dla kontrastu: w roku szkolnym 2018/2019 liczba uczniów w tych samych typach szkół wynosiła tylko 53 tysięcy.

W chwili obecnej 10,3 tysiąca uczniów klas ósmych uczy się w samorządowych szkołach podstawowych w Warszawie. Nie tylko oni, ale również uczniowie ze szkół niepublicznych i młodzież spoza stolicy będą chcieli dostać się do miejskich liceów, techników i szkół branżowych I stopnia. Szkoły muszą także zarezerwować ponad 900 miejsc dla uczniów klas drugich.

Następny rok szkolny przewiduje ofertę edukacyjną dla ósmoklasistów w 99 liceach ogólnokształcących, 44 technikach i 19 szkołach branżowych I stopnia w Warszawie. Plany miasta na ten moment zakładają utworzenie około 17 tysięcy miejsc dla kandydatów: około 11 tysięcy w liceach ogólnokształcących, około 5 tysięcy w technikach oraz około 1 tysiąca w szkołach branżowych I stopnia. Te liczby mogą ulec niewielkim zmianom. Ostateczna oferta pierwszych klas warszawskich szkół ponadpodstawowych zostanie przedstawiona w drugiej połowie lutego.

29 stycznia 2023 roku Mazowiecki Kurator Oświaty (MKO) opublikował Zarządzenie Nr 6z dotyczące ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2024/2025.