Warszawa zmierza ku zrównoważonemu rozwojowi: Poznaj strategię na 2030 rok

Dokument przygotowano biorąc pod uwagę pięć kluczowych obszarów doskonałości gospodarczej, które mają przynieść najwięcej korzyści do 2040 roku. Są to: sektor kreatywny, rolnictwo i przemysł spożywczy z wykorzystaniem biotechnologii, sektor nowoczesnych usług biznesowych, zielona gospodarka komunalna oraz centrum wsparcia startupów dla Europy Wschodniej.

W dokumencie szczególnie podkreśla się znaczenie przyciągania inwestycji i talentów. Obszary zaangażowania obejmują m.in. wspieranie innowacyjnej i kreatywnej działalności, planowanie przestrzenne, marketing i promocję miasta na świecie, stymulowanie rynku przez politykę inwestycyjną miasta oraz budowę sieci współpracy.

Sukces w tych obszarach zależy od efektywnego działania Biura Rozwoju Gospodarczego. Jego zadania to przyciąganie i zatrzymywanie talentów, rozwijanie doradztwa dla lokalnych przedsiębiorców, promowanie warszawskich startupów oraz współpraca z sektorami nauki i biznesu.

Polityka rozwoju gospodarczego ma na celu stworzenie atrakcyjnych warunków dla inwestorów i przedsiębiorców oraz promowanie rozwoju zawodowego na rynku pracy.