Oddanie hołdu warszawskim nazaretankom, które ratowały Żydów w czasie II wojny światowej

W stolicy Polski, Warszawie, odbyło się uroczyste upamiętnienie nazaretanek, które w trudnych czasach drugiej wojny światowej oferowały schronienie dzieciom żydowskim. Akt pamięci zawarty został w odsłonięciu tablicy pamiątkowej w klasztorze Sióstr Nazaretanek. Inicjatorem uczczenia tych bohaterskich działań była jedna z najważniejszych instytucji zajmujących się badaniem historii Polski – Instytut Pamięci Narodowej.

Przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej, Tomasz Łabuszewski, podczas uroczystości podkreślił nieocenioną rolę nazaretanek w pomaganiu ofiarom wojennej zawieruchy. Nie tylko udzielały one wsparcia poszkodowanym, ale również stanowiły schronienie dla kilkunastu dziewcząt żydowskiego pochodzenia oraz innych żydowskich dzieci. Podczas odprawianej mszy świętej głos zabrała przełożona prowincjalna Sióstr Nazaretanek prowincji warszawskiej, Wiesława Hyzińska, która z ważnością podkreśliła znaczenie udzielonej przez nazaretanki pomocy.

Szczególnie istotną postacią wśród organizatorek pomocy była siostra przełożona Eutalia Jadwiga Wismont. Za swoje nieocenione zasługi została ona udekorowana przez Instytut Yad Vashem medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Uroczystość odsłonięcia tablicy ma szczególną wagę, wpisując się w obchody upamiętniające 24 marca jako Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów podczas niemieckiej okupacji.