Rozpoczęcie warszawskiej kampanii przeciwko przemocy pod hasłem „Przemoc karmi się milczeniem”

Pod hasłem „Przemoc karmi się milczeniem” rusza kampania, której celem jest zwrócenie uwagi na problem przemocy domowej. Akcja ta będzie miała miejsce w stolicy Polski, Warszawie, i potrwa od 25 listopada do 10 grudnia 2023 roku. Kampanię zdecydowały się wesprzeć Warszawska Rada Kobiet oraz różne organizacje pozarządowe.

Przemoc jest zjawiskiem, które nie powinno być ignorowane, dlatego Warszawa regularnie angażuje się w różne inicjatywy mające na celu jej ograniczenie. Jednym z kluczowych elementów takich działań jest edukacja społeczeństwa i promowanie właściwych metod przeciwdziałania temu problemowi. Przy tym szczególnie istotne jest zachęcanie do przerwania milczenia – reagowania na sytuacje przemocowe i niesienia pomocy ofiarom.

Badania prowadzone przez Zespoły Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej na podstawie procedur Niebieskiej Karty pokazują, że problem ten dotyka coraz więcej osób w Warszawie. W roku 2022 zanotowano aż 6 467 przypadków przemocy domowej, wśród których 2 939 dotyczyło dzieci, a 2 916 kobiet. W porównaniu do roku 2021, liczba ofiar przemocy wzrosła o 4,37%, co pokazuje, że problem ten nadal jest aktualny i wymaga dalszych działań.