Walka z elektroodpadami w Warszawie: skąd i do kogo trafiły Miejskie Punkty Elektroodpadów?

W naszych domach gromadzą się różnego rodzaju drobne elektrosmieci – telefony komórkowe, ładowarki, żarówki, baterie, akumulatory. Niewielki rozmiar nie zmienia faktu, że te odpady stanowią duże zagrożenie dla środowiska, jeśli zostaną wyrzucone do zwykłych śmietników. Na szczęście mieszkańcy Warszawy mają możliwość pozbycia się tych niechcianych przedmiotów w jednym z kilkudziesięciu specjalistycznych pojemników, które zostały rozmieszczone w różnych punktach miasta.

Miejskie Punkty Elektroodpadów (MPE) to miejsca, które zostały stworzone z myślą o mieszkańcach stolicy chcących odpowiedzialnie pozbyć się swoich niewielkich elektrośmieci. Pierwsze takie pojemniki pojawiły się na ulicach Warszawy w ubiegłym roku. Wszystko za sprawą inicjatywy miejskiej, która postawiła na dostępność – obecnie w każdej dzielnicy mieści się przynajmniej jeden MPE. Tylko w pierwszych miesiącach działania udało się zgromadzić aż 8 ton różnorodnych odpadów.

Projekt MPE finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach inicjatywy Capital Cities, która skupia się na współpracy między stolicami w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Warszawa, Erywań i Tirana – te trzy miasta dzielą się swoimi doświadczeniami i najlepszymi praktykami. Więcej informacji na temat tego projektu można znaleźć na stronie internetowej Capital Cities, m.in. w filmie promocyjnym.

Ale co zrobić z większym sprzętem elektrycznym i elektronicznym? Ten również jest źródłem szkodliwych substancji, ale też cennych surowców. Właśnie dlatego tak ważne jest przekazywanie go do punktów recyklingu, zamiast wyrzucać do zwykłego śmietnika. Można to zrobić w sklepach z elektroniką, PSZOK-ach, MPSZOK-ach, Mobilnych Punktach Zbierania Elektrośmieci ElektroEko czy w pojemnikach na małe elektrośmieci . Co więcej, mieszkańcy Warszawy mogą brać udział w cyklicznych miejskich akcjach wymiany elektroodpadów na rośliny. W tym roku udało się zebrać aż 23 tony odpadów, w tym ponad 2,5 tony baterii.

Nie można zapomnieć o edukacji jako kluczowym elemencie walki z problemem elektrośmieci. Dlatego właśnie ten temat był głównym motywem tegorocznego konkursu Warszawska Ekoliga, skierowanego do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Nagrodą dla zwycięzców były cenne pomoce dydaktyczne takie jak monitory interaktywne, mikroskopy czy drukarki 3D. Konkurs realizowany był również w ramach projektu Capital Cities.