Warszawa wprowadza Strefę Czystego Transportu w ramach walki ze smogiem

Rada Miasta Stołecznego Warszawy podjęła decyzję o utworzeniu Strefy Czystego Transportu w centralnych częściach miasta od lipca 2024 roku. Celem takiego działania jest redukcja emisji tlenków azotu, które są niekorzystne dla zdrowia mieszkańców. Z tego powodu, dostęp do centrum Warszawy zostanie ograniczony dla samochodów emitujących duże ilości zanieczyszczeń, w szczególności starych diesli. Zwolnienie z przestrzegania reguł obowiązujących w tej strefie będzie dotyczyć nie tylko jej mieszkańców, ale wszystkich opłacających podatek i zameldowanych w mieście. Taka sytuacja ma potrwać do końca 2027 roku.

Badania prowadzone przez międzynarodową organizację ICCT (Międzynarodowa Rada ds. Czystego Transportu) na jesieni 2020 roku wykazały, że głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w Warszawie są starsze pojazdy, a zwłaszcza te z napędem Diesla. Dokonano pomiarów blisko 150 tysięcy pojazdów i okazało się, że te wyprodukowane przed rokiem 2006 generują najwięcej szkodliwych substancji. Pomimo tego, że stanowią one jedynie 17% floty, odpowiadają za aż 37% emisji tlenków azotu i 52% emisji pyłów.

Dążąc do poprawy jakości życia i ochrony zdrowia mieszkańców Warszawy, władze miasta postanowiły podjąć działania na rzecz czystego transportu. Na początku 2021 roku przedstawiono wstępny projekt Strefy Czystego Transportu i rozpoczął się proces konsultacji społecznych, które trwały przez trzy miesiące. W ich ramach zgłoszono ponad 3000 uwag, przeprowadzono wiele rozmów i spotkań na temat proponowanych zmian. Dodatkowo, wykonano analizy dotyczące zgłoszonych propozycji zmian.