Intensywne prace modernizacyjne na al. Stanów Zjednoczonych przynoszą oczekiwane rezultaty

Modernizacja dwóch wiaduktów znajdujących się na trasie Trasy Łazienkowskiej po stronie praskiej miasta, nad ulicami Paryską i Bajońską jest w pełnym toku. Pierwszy z nich został już zdemontowany, a jego miejsce zajął nowo wybudowany obiekt. W planach na najbliższy tydzień jest ułożenie warstwy asfaltu na wiadukcie, a sam projekt ma zostać zakończony podczas letnich miesięcy tego roku.

Na terenie Saskiej Kępy w miejscu poprzedniego wiaduktu północnego powstała już nowa konstrukcja. Zarówno podpory jak i płytę pomostu można uznać za gotowe, a niedługo rozpocznie się układanie asfaltu. W toku są również prace montażowe wyposażenia dodatkowego, takiego jak ekrany akustyczne czy oświetlenie drogowe oraz inne prace wykończeniowe.

Prace budowlane prowadzone są równocześnie na dalszych fragmentach al. Stanów Zjednoczonych, do skrzyżowania z ul. Międzynarodową. Głównym celem tych działań jest zapewnienie odpowiedniej ochrony przed hałasem drogowym poprzez montaż obustronnych ekranów akustycznych oraz specjalnej, „cichej” nawierzchni. W trakcie prac okazało się jednak, że głębiej zlokalizowane warstwy obu jezdni al. Stanów Zjednoczonych są w nieodpowiednim stanie, co wymaga ich całkowitej wymiany. Obecnie tworzony jest projekt alternatywny przewidujący kompleksowe odnowienie konstrukcji jezdni.

Nowy zakres prac oznacza, że północna jezdnia al. Stanów Zjednoczonych pozostanie wyłączona z ruchu drogowego, w tym również autobusowego, na dłużej niż pierwotnie zakładano. Zmieniony plan zakłada priorytetowe wykonanie dojazdu do nowego wiaduktu od strony mostu Łazienkowskiego oraz fragmentu jezdni północnej między wiaduktem a ulicą Saską, gdzie ma powstać dwukierunkowy przejazd między północną a południową stroną drogi. Te działania umożliwią otwarcie nowego wiaduktu oraz rozpoczęcie prac nad przebudową południowego wiaduktu.

Dalszy odcinek jezdni północnej, do skrzyżowania z ulicą Międzynarodową, zostanie otwarty w późniejszym czasie.