Ostatni fragment zachodniej obwodnicy Gliwic: kiedy zakończą się prace budowlane?

Tempo prac nad końcowym odcinkiem zachodniej obwodnicy miasta Gliwice zostało spowolnione wskutek niesprzyjających warunków atmosferycznych, takich jak śnieg i mróz. Mimo to, władze miejskie przewidują zakończenie konstrukcyjnych działań jeszcze w grudniu bieżącego roku. Droga długości dwóch kilometrów, ciągnąca się od ulicy Daszyńskiego aż do ulicy Sowińskiego, według planów powinna być w pełni funkcjonalna i gotowa do użytku z początkiem 2024 roku.

W ostatnim czasie wykonawca – konsorcjum złożone z Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach oraz Eurovia Polska – ukończył układanie górnej warstwy asfaltu na odcinku od ul. Daszyńskiego poprzez nowy most. Choć podbudowa asfaltowa została zarówno tam, jak i na pozostałych elemantach inwestycji ukończona, niesprzyjająca aura nie pozwoliła na dokończenie prac przy nakładaniu górnej warstwy asfaltu. Zarząd Dróg Miejskich, odpowiedzialny za realizację obwodnicy zachodniej Gliwic, informuje, że jeżeli tylko warunki atmosferyczne na to pozwolą, wykonawca zobowiązał się do kontynuacji prac jeszcze w tym roku.

Pomimo zimowej pogody, prace nad uporządkowaniem terenu oraz wykończeniem pięciu zbiorników retencyjnych, które mają służyć do gromadzenia wód opadowych spływających z drogi, są nadal prowadzone. W najbliższym czasie planowane jest także zamontowanie słupów oszczędnego oświetlenia ledowego i oznakowania pionowego. Jeżeli tylko warunki atmosferyczne będą odpowiednie, rozpoczną się prace nad oznakowaniem poziomym oraz dalsze działania związane z zagospodarowaniem terenu.

W przyszłości na skrzyżowaniu nowego fragmentu obwodnicy z ulicami Okulickiego i Sowińskiego zostanie uruchomiona sygnalizacja świetlna. Będzie ona włączona do istniejącego systemu sterującego ruchem drogowym na terenie całego miasta, co umożliwi optymalizację zarządzania ruchem. W pobliżu skrzyżowania z ul. Daszyńskiego pojawi się tablica VMS informująca kierowców o aktualnych warunkach pogodowych i ewentualnych utrudnieniach na drodze. W tym samym rejonie zostaną również zamontowane ekrany akustyczne, które pojawią się po zakończeniu prac asfaltowych.

Planowany odcinek obwodnicy będzie drogą jednojezdniową, z jednym pasem ruchu w każdym kierunku, z możliwością przyszłego rozbudowania o dodatkową jezdnię. Głównym celem jego powstania jest przeniesienie ruchu samochodowego z DK 78, co ma na celu odciążenie centrum miasta od tranzytu. Przez nowe rondo skrzyżowanie zostanie połączone z planowaną obwodnicą dzielnicy Ostropa.

Oszacowany koszt realizacji końcowej części obwodnicy zachodniej (łącznie z dokumentacją projektową i przebudową dróg dojazdowych) wynosi około 55 mln złotych. Pieniądze pochodzą z budżetu miasta Gliwice, które planuje ubiegać się o dodatkowe środki na realizację inwestycji.