Planowanie rozbudowy sieci tramwajowej w Krakowie: docelowy przystanek Kliny

Dnia 10 kwietnia, w Biuletynie Informacji Publicznej ukazało się ogłoszenie dotyczące zamówienia na „Studium wykonalności dla budowy linii tramwajowej do osiedla Kliny”. Miasto Kraków daje potencjalnym oferentom czas do 23 kwietnia na zgłaszanie swoich propozycji. Celem tego studium jest przedstawienie możliwości w zakresie organizacji, społeczeństwa, technologii, przestrzeni i środowiska, a także ocena sensowności ekonomicznej budowy nowej linii tramwajowej z terminalem na osiedle Kliny.

Zgodnie z warunkami zamówienia, wykonawca będzie zobligowany do opracowania minimum sześciu różnych scenariuszy rozplanowania potencjalnej trasy tramwajowej, która ma stanowić rozbudowę obecnej sieci w kierunku osiedla Kliny:

  • Wariant I: trasa od obecnej pętli tramwajowej Czerwone Maki, prowadząca wzdłuż ulic Bunscha i Humboldta, skierowana w stronę Klin;
  • Wariant II: trasa skierowana wzdłuż ul. 8 Pułku Ułanów, z planowanym przedłużeniem na południe;
  • Wariant III: trasa prowadząca od przystanku tramwajowego „Borek Fałęcki I”, przez las Borkowski, aż do obszaru Klin;
  • Wariant IV: trasa zaczynająca się na przystanku tramwajowym „Borek Fałęcki I” i prowadząca wzdłuż ul. Żywieckiej Bocznej, aż do obszaru Klin;
  • Wariant V (autorski): trasa zaprojektowana według pomysłu wykonawcy;
  • Wariant VI (alternatywny): propozycja obsługi obszaru Klin za pomocą innego środka transportu publicznego niż tramwaj, np. autobus lub kolej.

Potencjalny wykonawca będzie musiał przeprowadzić analizę wszystkich wariantów, biorąc pod uwagę takie aspekty jak: prognozy ruchu, uwarunkowania geologiczne i hydrogeologiczne, istniejącą infrastrukturę techniczną, warunki prawne i własnościowe terenu, wpływ inwestycji na środowisko, koszty inwestycji i eksploatacji, korzyści społeczne i gospodarcze oraz wskaźniki efektywności ekonomicznej.

Oprócz tego, wykonawca będzie musiał zidentyfikować preferowany wariant na podstawie metody i kryteriów oceny akceptowanych przez miasto Kraków, uwzględniających powyższe analizy.

Studium wykonalności dla budowy linii tramwajowej do osiedla Kliny zostanie przedstawione do publicznej dyskusji podczas spotkania konsultacyjnego. Będzie to dokument podstawowy dla przyszłych decyzji miasta Krakowa dotyczących rozwoju układu komunikacyjnego.