W projekcie rządu zapis wykluczający połączenie emerytur stażowych z innymi świadczeniami

Wśród kluczowych rozwiązań zawartych w nowym projekcie ustawy o emeryturach stażowych, który został przyjęty przez rząd Premiera Morawieckiego, odnaleźć można zapis mówiący o wykluczeniu możliwości łączenia emerytury stażowej ze świadczeniami z innej gałęzi systemu emerytalno-rentowego, bez względu na to, czy ta inna gałąź to system powszechny czy rolniczy. Niewykluczone więc, że decyzja o skorzystaniu z wcześniejszej emerytury wiązałaby się ze stratą praw do tzw. „trzynastki” i „czternastki”.

Emerytura stażowa to jedna z obietnic wyborczych partii Prawo i Sprawiedliwość oraz Lewicy, której spełnienie jest wyczekiwane przez wiele lat. Ostatni rząd Mateusza Morawieckiego zaprezentował projekt ustawy zmieniającej przepisy dotyczące emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a także niektóre inne akty prawne. Głównym celem tego projektu jest wprowadzenie możliwości uzyskania wcześniejszej emerytury – tzw. „stażówki”. W tekście zaproponowanej nowelizacji znalazł się jednak zapis, który budzi pewne kontrowersje – wyklucza on możliwość łączenia emerytury stażowej z innymi świadczeniami z systemu emerytalno-rentowego.

Postanowiliśmy o to spytać eksperta – dr. Tomasza Lasockiego z Uniwersytetu Warszawskiego. Zgodnie z jego interpretacją, ten zapis może być sygnałem najgorszego scenariusza dla osób, które planują skorzystać z emerytury stażowej. Ekspert zastrzegł jednak, że kwestia ta nie jest jednoznaczna i wymaga dalszej analizy.