Małopolskie gminy otrzymają wsparcie finansowe na zakup kompostowników

W Małopolsce został uruchomiony pilotażowy program, który ma na celu wspieranie mieszkańców w procesie kompostowania. Program ten, skierowany do mieszkańców 128 gmin tejże województwa, zakłada możliwość uzyskania dofinansowania na zakup kompostowników. Na realizację tego celu przeznaczono budżet w wysokości czterech milionów złotych.

Gminy decydujące się na udział w programie otrzymają finansowe wsparcie z budżetu województwa. Celem jest zaopatrzenie chętnych mieszkańców w kompostowniki. Termin realizacji tego zadania wyznaczono najpóźniej na koniec listopada bieżącego roku. Kwoty dofinansowania dla poszczególnych gmin będą zależeć od proporcji pomiędzy budynkami jednorodzinnymi a wszystkimi zamieszkałymi gospodarstwami domowymi na terenie danej gminy. Przedziały finansowania to 30, 40 oraz 50 tys. złotych.

Inicjatywa ta jest powiązana z długofalowym planem zarządzania odpadami na terenie Małopolski. Wicemarszałek Józef Gawron przypomniał, że do 2035 roku, każda gmina powinna osiągnąć poziom recyklingu odpadów komunalnych na poziomie 65% całkowitej wagi zebranych odpadów. Obecnie obowiązujące przepisy wskazują na konieczność recyklingu co najmniej 35 proc. całkowitej wagi śmieci.

Innowacyjny program spotkał się z dużym entuzjazmem samorządów, co skutkowało podwojeniem pierwotnej kwoty dofinansowania. Pierwsza umowa w ramach tego programu została podpisana z gminą Pleśna. Kompostownik trafi do tamtejszego przedszkola im. Władysławy Majak, gdzie będzie wykorzystany w procesie edukacji ekologicznej.