Podsumowanie pierwszego etapu rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Krakowie

19 kwietnia stało się jasne, które dzieci zakwalifikowały się do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Krakowie na rok szkolny 2024/2025. To oznacza koniec pierwszej fazy procesu wyboru. Druga faza, znana jako rekrutacja uzupełniająca, rozpocznie się na przełomie maja i czerwca.

W sumie, publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oferowały 17 241 miejsc (16 818 w przedszkolach i 423 w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych), podczas gdy przedszkola prywatne oferowały 2429 miejsc. Proces rekrutacji elektronicznej objął zarówno placówki publiczne, jak i prywatne.

Podczas procesu rekrutacji złożono i zatwierdzono 19 009 wniosków. Po sprawdzeniu zgodności z wymaganiami formalnymi, 18 498 dzieci zostało zakwalifikowanych do przyjęcia. Po zakończeniu elektronicznego procesu rekrutacji, w publicznych przedszkolach i szkołach podstawowych pozostały jeszcze 735 miejsc. Dodatkowo, w publicznych i prywatnych przedszkolach, które brały udział w rekrutacji elektronicznej, dostępnych jest jeszcze 355 miejsc. Łącznie po pierwszym etapie rekrutacji liczba wolnych miejsc wynosi 1172.

W przeszłości często zdarzało się, że rodzice dzieci, które zakwalifikowały się do przyjęcia, nie potwierdzali chęci zapisania dziecka do przedszkola, co skutkowało zwolnieniem około 500 miejsc. Te miejsca były następnie oferowane dzieciom, które nie dostały się do wybranych przedszkoli podczas elektronicznej rekrutacji.

Najwięcej wniosków na jedno miejsce wśród samorządowych przedszkoli złożono w oddziale „0” Szkoły Podstawowej nr 151 (ul. Lipińskiego 20, Dzielnica VII – Dębniki) – 1,67, Przedszkolu nr 27 w Zespole Szkół nr 2 (ul. Goszczyńskiego 44, Dzielnica XIII – Podgórze) – 1,64, oraz Przedszkolu nr 110 (os. Kolorowe, Dzielnica XVIII – Nowa Huta) – 1,57. Jednak najwięcej dzieci nie zakwalifikowało się do Przedszkola nr 34 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 (ul. Myśliwska 64, Dzielnica XIII – Podgórze) – 41, Przedszkola nr 124 (ul. Zwycięstwa 22, Dzielnica II Grzegórzki) – 38 oraz Przedszkola nr 27 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 (ul. Goszczyńskiego 44, Dzielnica XIII – Podgórze) – 34.

19 kwietnia placówki uczestniczące w rekrutacji opublikowały listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Rodzice, którzy podali adres e-mail na formularzu zgłoszeniowym, otrzymają także powiadomienie e-mailowe. Jeżeli rodzice złożyli wnioski do więcej niż jednej instytucji, będą mogli sprawdzić wyniki rekrutacji w placówce, którą wskazali jako pierwszą.

Od 22 kwietnia do 7 maja rodzice dzieci, które zakwalifikowały się do przyjęcia, muszą potwierdzić swoją decyzję w przedszkolu lub szkole. Niezastosowanie się do tego wymogu w odpowiednim czasie będzie równoznaczne z rezygnacją i zwolnieniem miejsca dla innego dziecka. Miejsca, które zostaną zwolnione, będą dostępne podczas rekrutacji uzupełniającej, która odbędzie się od 20 maja do 3 czerwca.

Lista wolnych miejsc zostanie opublikowana na stronie internetowej o godzinie 9:00 dnia 8 maja, po zakończeniu potwierdzania chęci przyjęcia przez rodziców dzieci zakwalifikowanych.