Postępy w rozbudowie ulic Stelmachów, Piaskowej i Jordanowskiej – szczegółowy przegląd sytuacji

Prace związane z rozbudową ulic Stelmachów, Piaskowej i Jordanowskiej rozpoczęły się we wrześniu poprzedniego roku, a obecnie jest to jedno z najważniejszych projektów infrastrukturalnych dla lokalnej społeczności. W najbliższym czasie prace budowlane skupiają się głównie na modernizacji i tworzeniu podziemnej infrastruktury. Szacuje się, że prace nad siecią wodociągową, kanalizacyjną i gazową są już na etapie 70% zaawansowania, natomiast pozostałe prace wykonane są w około 40%. Planowane jest zakończenie całego projektu w czerwcu przyszłego roku.

Podsumowanie prac do momentu (kwiecień) obejmuje wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej o długości około 30 mb, a także dalsze prace związane z siecią gazową w rejonie ul. Stelmachów 50, dn225. Prace te obejmowały również budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku S19-S20 oraz ciągłe prace związane z budową kanałów technologicznych na ul. Piaskowej. Dodatkowo kontynuowane były prace nad siecią oświetlenia ulicznego, budową kanalizacji tłocznej PP160 w kierunku przepompowni oraz prowadzono prace związane z siecią teletechniczną na ul. Piaskowej. Prace obejmowały również przepięcia na sieci wodociągowej na ul. Stelmachów i prace rozbiórkowe i utrzymaniowe.

W najbliższym czasie planowane jest kontynuowanie prac na sieciach kanalizacji deszczowej i sanitarnej, a także dalsze prace związane z siecią gazową na ul. Stelmachów. Do zaplanowanych prac należy również ciągłe doskonalenie systemu oświetlenia terenu, wykonywanie kanału technologicznego oraz kontynuacja prac na przyłączach sieci wodociągowych. Przewiduje się również przepięcia na sieci wodociągowej i kontynuacja prac rozbiórkowych elementów kolidujących.

Zmiany w organizacji ruchu dotyczą ulic Jordanowskiej (od ul. Łokietka do ul. Stelmachów), Stelmachów (od ul. Jordanowskiej do ul. Piaskowej) oraz Piaskowej (od ul. Stelmachów do ul. Chełmońskiego), które zostały zamknięte dla ruchu ogólnego. Mieszkańcy mają utrzymany jeden kierunek ruchu (w stronę ul. Chełmońskiego), a objazdy wyznaczono ulicami: Chełmońskiego, Conrada i Łokietka.