Wielka akcja sprzątania brzegów zalewu Niewiadoma w Niecieczy w ramach operacji "Czysta Rzeka"

Spora grupa blisko 40 osób podjęła się zadania posprzątania obszaru wzdłuż linii brzegowej zalewu Niewiadoma, znajdującego się w Niecieczy. Zostały one podzielone na cztery grupy. Było to pierwsze działanie realizowane w ramach inicjatywy o nazwie „Czysta Rzeka”, do której przyłączyli się obywatele mieszkający na terenie gminy Sabnie. Zbiornik ten, otwarty ponad dekadę temu, jest często odwiedzany przez wędkarzy, jednak lokalni mieszkańcy dostrzegają w nim potencjał turystyczny.

Zbiornik Niewiadoma rozpościera się na obszarze niemal 42 hektarów i posiada prawie 6 kilometrów linii brzegowej. Organizatorzy nie mają żadnych wątpliwości co do tego, kto jest głównym źródłem problemu z zaśmiecaniem – w dużej mierze są to wędkarze. Marzena Bamber, szef sztabu operacji „Czysta Rzeka” z gminy Sabnie, mówiła o znaleziskach typowych dla tej grupy ludzi, takich jak puszki. Dawid Kobus dodawał, że znaleziono także opony i szereg butelek po alkoholu.

W ciągu kilku godzin zebrano ponad 80 worków z różnymi rodzajami odpadów. Dariusz Staręga, wędkarz, zwrócił uwagę na fakt, że osoby te mogłyby łatwo zabrać ze sobą swoje odpadki po rybałtwa. Jan Łopuchowicz podkreślił brak szacunku do tego miejsca ze strony niektórych odwiedzających.

Do pomocy w sprzątaniu zaangażowani zostali ochotnicza straż pożarna oraz lokalne koło gospodyń, ale każdy mógł się przyłączyć. Wioletta Romaniuk wyraziła swoje odczucia do miejsca i chęć utrzymania go w czystości dla dzieci, zwierząt i wszystkich mieszkańców. Bożena Kaczmarek, wójt elekt gminy Sabnie, dodała, że chce nauczyć ludzi, jak można utrzymać czystość tego miejsca o dużym potencjale.

Operacja „Czysta Rzeka” została przeprowadzona po raz pierwszy w Niecieczy. Finał tej akcji, obejmującej całą Polskę, zaplanowany jest na 25 maja.