Przebudowa oczyszczalni ścieków w gminie Łochów zapewni nowoczesne rozwiązania dla mieszkańców

Planowana przebudowa oczyszczalni ścieków w gminie Łochów przyniesie szereg istotnych zmian, które obejmują m.in. powstanie nowego reaktora oraz rozbudowę istniejącej sieci kanalizacyjnej na obszarze całej gminy. Te zmiany zapewnią mieszkańcom możliwość realizacji nowych podłączeń do sieci, eliminując konieczność samodzielnej utylizacji ścieków ze szamb.

W ramach modernizacji wprowadzone zostaną również nowatorskie technologie, takie jak granulacja osadu. Jak tłumaczy Krzysztof Marciniak, dyrektor Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie, zastosowanie tej metody umożliwi wykorzystanie osadu z oczyszczalni na cele rolnicze oraz stworzy możliwość budowy nowego silosu.

Nowo zbudowany bioreaktor, jak informuje Radosław Laskowski, kierownik oczyszczalni ścieków w Łochowie, pozwoli na znaczne zwiększenie przepustowości – z obecnych 1300-1400 m3 do ponad 2000 m3 dziennie. Ta zmiana będzie miała znaczący wpływ na poprawę procesów mechaniczno-biologicznych w oczyszczalni.

Projekt rozbudowy oczyszczalni został wsparty finansowo ze środków rządowych. Wkład własny gminy Łochów w tę inwestycję wyniesie blisko 2,5 miliona złotych.