Zaplanowano powstanie nowych tras rowerowych łączących stolicę Polski z sąsiednimi regionami

W ramach rozwoju infrastruktury rowerowej na terenie województwa mazowieckiego, planowane jest utworzenie 1100 kilometrów tras dla cyklistów. W tym kontekście, dwie umowy na budowę blisko połowy tej odległości zostały już sfinalizowane. Zgodnie z założeniami, ścieżki rowerowe połączą Warszawę z sąsiednimi województwami: łódzkim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, a także świętokrzyskim. Dla realizacji tego przedsięwzięcia władze województwa zabezpieczyły fundusze w wysokości 11 milionów złotych.

Marszałek Adam Struzik wyraził poparcie dla projektu podczas konferencji prasowej w poniedziałek, podkreślając, że Mazowsze chce promować turystykę rowerową. Jak dodał, celem jest umożliwienie mieszkańcom aktywnego spędzania czasu i zapoznawanie się z atrakcjami regionu, które są na wyciągnięcie ręki. Marszałek zaznaczył również, że nowe trasy będą częścią sieci EuroVelo – międzynarodowych szlaków turystycznych. W ramach projektu przeznaczono 11 milionów złotych na sporządzenie dokumentacji przedprojektowej. Ambicją władz jest stworzenie aż 1100 kilometrów komfortowych tras rowerowych na terenie całego Mazowsza.

W poniedziałek, samorząd województwa podpisał dwie umowy dotyczące budowy nowych tras rowerowych. Pierwsza z nich obejmuje utworzenie trasy rowerowej wzdłuż Wisły oraz linii Kozienice – Radom – województwo świętokrzyskie, z czym wiąże się koszt w wysokości 2,3 miliona złotych. Druga umowa przewiduje budowę tras rowerowych wzdłuż linii kolejowych, które połączą Warszawę z Żyrardowem i województwem łódzkim, Ciechanowem i województwem warmińsko-mazurskim oraz Siedlcami i województwem podlaskim. Dodatkowo zakłada ona budowę pierwszego odcinka trasy z Warszawy do Radomia wzdłuż linii kolejowej, który zostanie połączony z trasą wzdłuż Wisły. Realizacja tej części projektu będzie kosztować 3,6 miliona złotych.

Ostatecznie, nowe trasy rowerowe mają za zadanie ułatwić komunikację pomiędzy Warszawą a innymi miastami regionu, ale także zapewnić połączenie z innymi województwami, takimi jak: łódzkie, podlaskie, warmińsko-mazurskie czy świętokrzyskie.