Rusza konkurs na dyrektora Teatru Dramatycznego im. Gustawa Holoubka w Warszawie na najbliższe pięć sezonów

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy wszedł do kolejnego etapu procesu wyboru nowego dyrektora Teatru Dramatycznego im. Gustawa Holoubka, zapowiadając konkurs na to stanowisko, obejmujące pięć nadchodzących sezonów artystycznych. Kandydaci zainteresowani podjęciem tej roli mają czas na zgłoszenie swojej kandydatury do 8 kwietnia.

Szereg kwalifikacji i umiejętności stanowi warunki uczestnictwa w konkursie, które zostały ogłoszone przez Urząd Miasta na jego stronie internetowej. Do wymagań należy posiadanie wykształcenia wyższego oraz co najmniej pięcioletniego doświadczenia w pracach związanych z tworzeniem projektów teatralnych. Ponadto kandydat powinien posiadać doświadczenie w pracy w instytucjach kultury lub organizacjach pozarządowych z zakresu kultury, a także minimum pięć lat doświadczenia w zarządzaniu zespołem.

Wymagane jest również od potencjalnych kandydatów opracowanie pisemnego planu realizacji zadań dla Teatru na najbliższych pięć lat, obejmującego zarówno bieżące funkcjonowanie, jak i przyszły rozwój tej instytucji. Szczegółowe wymagania dla uczestników konkursu zostały zawarte w specjalnym zarządzeniu opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, oczekuje się, że pod kierownictwem nowego dyrektora Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka będzie kontynuował łączenie szacunku dla tradycyjnego rzemiosła teatralnego z poszukiwaniem nowoczesnych form wyrażania sceniczne, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu artystycznego.